En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Een STEKje in Kuregem

Kinderen en jongeren in de meeste kwetsbare wijken worden stevig getroffen door de COVID-crisis. Daarom heeft De Vlaamse Gemeenschapscommissie beslist om te investeren in projecten van Samenlevingsopbouw Brussel en JES Brussel, twee organisaties die mensen in een kwetsbare situatie ondersteunen. Beide projecten krijgen tijdelijke huisvesting op de Circulariumsite in de Heyvaertwijk. Het wordt een ontmoetingsplek (STEK) in de buurt waar iedereen makkelijk kan binnenwandelen en warm onthaald wordt. In de Circulariumsite zullen STEK en JES met elkaar samenwerken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt 234.267 euro vrij voor de tijdelijke huisvesting op de Circulariumsite en 90.000 euro specifiek voor de STEK-werking.  

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “De COVID-crisis treft mensen die in armoede leven extra hard. We zijn verheugd dat we warme organisaties als JES en Samenlevingsopbouw kunnen huisvesten in Kuregem. Een STEK legt de link tussen de mensen uit de wijk en het OCMW, welzijns-, gezondheids- en armoedewerkingen, waardoor mensen makkelijker de hulp krijgen die ze nodig hebben. Met de uitbouw van deze STEK en de samenwerking met JES krijgen kwetsbare mensen makkelijker informatie over en toegang tot de sociale bescherming waar ze recht op hebben.”  

Collegelid Pascal Smet: “We investeren in onze Kuregemse jongeren. Zij zijn de toekomst van onze hoofdstad. We willen onze jongeren ruimte geven in alle zinnen van het woord. Met deze uitvalsbasis krijgt JES letterlijk een vaste STEK. Dit project ligt op het kruispunt van twee kwetsbare transitwijken. Dat laat toe laagdrempelig en wijkgericht te werken, de buurt te betrekken bij de werking en jongeren uit verschillende Brusselse wijken met elkaar te verbinden. Want meer dan ooit hebben we vandaag nood aan verbinding en hoop.” 

Voor het creëren van de ontmoetingsplek STEK, zal Samenlevingsopbouw samenwerken met het stadslabo voor kinderen en jongeren JES vzw. Beide organisaties kunnen zo makkelijk beroep doen op elkaars aanbod. Zo kunnen mensen met een leefloon die de stap willen zetten naar een traject richting tewerkstelling makkelijker beroep doen op het aanbod van JES rond sollicitatietraining of bijvoorbeeld een vorming richting arbeidsmarkt.  Omgekeerd zullen heel wat jongeren die bij JES terechtkomen met vragen zitten rond OCMW en hun rechten, waarop ze bij de STEK een antwoord kunnen vinden.  

Thomas Devos, straathoekwerker bij JES en projectverantwoordelijke: "We zijn heel blij dat VGC investeert in de wijk Kuregem. Het is een dichtbevolkte wijk met veel jongeren en een hoge nood aan kwalitatieve publieke ruimte. Dankzij de middelen van VGC en de samenwerking met Samenlevingsopbouw kunnen we in Kuregem een plek aanbieden waar jongeren terecht kunnen.” 

Angela van de Wiel, algemeen coördinator van Samenlevingsopbouw Brussel: "Zeker in deze tijden zien we hoe belangrijk het is om nabij te zijn bij mensen die het moeilijk hebben. Vele kwetsbare groepen vallen tussen de mazen van het net, ze hebben niet de juiste informatie over hun rechten of ze geraken door allerlei drempels niet aan de juiste hulp. Binnen onze Stek willen we de kracht van deze mensen terug centraal stellen en samen met hen werken aan een betere sociale bescherming voor alle Brusselaars." 

Dit project gaat van start op de Circularium-site, op het kruispunt van Kuregem en de Heyvaertwijk (Sint-Jans-Molenbeek). Beide wijken zijn transitwijken waar mensen vaak tijdelijk verblijven. Doordat de werking van STEK gericht is op samenwerking met de Brusselse OCMW’s en welzijns-, gezondheids- en kunnen mensen blijvend opgevolgd worden, ook als ze verhuizen binnen de stad. Circularium is een voormalige showroom en werkplaats van D’ieteren. De komende 5 jaar wordt deze site met 10.000m2 industriële ruimte omgevormd tot een plek voor circulaire en duurzame start-ups enerzijds en buurtgerichte projecten anderzijds. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt 234.267 euro vrij voor de tijdelijke huisvesting op de Circulariumsite en 90.000 euro specifiek voor de STEK-werking.