En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbare werken

In Brussel is er dringend nood aan een ommekeer; op het gebied van luchtvervuiling, verkeersveiligheid en congestie. De slechte luchtkwaliteit in ons land veroorzaakt jaarlijks duizenden vroegtijdige sterfgevallen en het verkeer maakt nog steeds veel te veel slachtoffers op wegen, fietspaden en trottoirs. Dit is onaanvaardbaar. Als minister werk ik er elke dag aan om ervoor te zorgen dat we ons vrij en veilig kunnen bewegen en schone lucht kunnen inademen in onze regio.

We moeten onze straten slimmer maken om al onze mobiliteitskeuzes te kunnen opvangen. Dat gaan we doen met GoodMove, ons regionale mobiliteitsplan.

Ontdek het Good Move-plan: https://goodmove.brussels/nl/

Veilige straten zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Verkeersveiligheid is voor mij dan ook een startpunt en geen extraatje voor de manier waarop we onze mobiliteit organiseren. Nul verkeersdoden en zware slachtoffers in de Brusselse straten: dat is het doel. Vision zero. Andere hoofdsteden als Oslo en Helsinki slagen er al in, dus we weten dat het kan. De belangrijkste zwarte punten in het Gewest pak ik versneld aan en er komen meer controles op snelheid en gevaarlijk rijgedrag.

Snelheid is niet altijd de oorzaak van ongelukken, maar het is altijd een verzwarende factor. Bij 30 km/u heeft een automobilist vijf keer minder kans om een actieve weggebruiker te doden dan bij 50 km/u. Daarom zal de Stad30 , die in januari 2021 wordt ingevoerd, alle gebruikers in staat stellen zich vrij en veilig te verplaatsen in een rustige omgeving.

Meer info vindt u op https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/bruxelles-bientot-ville-30

Woonwijken zijn om te leven, elkaar te ontmoeten en te spelen. Dus moeten we ervoor zorgen dat doorgaand verkeer niet meer door woonwijken kan rijden. We gaan 5 buurten per jaar herinrichten gedurende 10 jaar om uiteindelijk een volledig rustgevende regio te hebben met 50 aangename buurten. Zoals we weten rijdt men langzamer in smallere en minder rechte straten. Het herontwikkelen van onze regio tot een vreedzaam netwerk, verbonden door vloeiende assen, is het doel van het Good Move-mobiliteitsplan.

Meer info ? https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/plan_goodmove.pdf

Het MaaS, mobility as a Service, dat sinds februari 2020 in de testfase van de MIVB zit, zal ons in staat stellen om onze mobiliteitskeuzes te maken in functie van het traject, het tijdstip van de dag, maar ook van het weer, de kinderen die ons vergezellen of zelfs het comfort van onze schoenen.

Meer info ? https://maas.stib.brussels/

Het openbaar vervoer is de ruggengraat van het mobiliteitsbeleid van onze regio. De komende jaren invisteren we in:  

  • 30% meer (elektrische) bussen 
  • Nieuwe tramlijnen (in samenwerking met buurtbewoners) 
  • Metro 3 richting Schaarbeek - Evere 
  • Meer treinen binnen Brussel 
    • Meer informatie vindt u op de website van de MIVB

Een van de voordelen van de gedeelde auto is de immense ruimte die hij in de stad vrijmaakt voor de inwoners van Brussel. Een Cambio-auto is het equivalent van 16 gezinswagens, d.w.z. 15 parkeerplaatsen voor fietspaden, terrassen, parken, trottoirs, kortom een meer vloeiende, groenere en gezelliger stad.

Om de inwoners en bezoekers van de stad terug de ruimte te geven en om multimodaliteit in Brussel te garanderen, moedigen we gedeelde transportmiddelen aan, zoals gedeelde auto’s, scooters,steps en fietsen.

U vindt het aanbod en de modaliteiten op de website van Brussel Mobiliteit.

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/voiture/les-voitures-partagees

De fiets geeft je de vrijheid om snel van de ene naar de andere plek te gaan in de stad, terwijl je nog beweegt ook. De voorbije tien jaar is het aantal fietsers in Brussel verdrievoudigd. De komende jaren zorgen we voor vele extra kilometers aan afgescheiden fietspaden, duizenden nieuwe fietsstallingen en veilige routes voor scholieren, studenten en pendelaars.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Bezoek de website van de VGC om meer te weten over het Nederlandstalige netwerk van Brussel. https://www.vgc.be

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is altijd dichtbij voor wie opgroeit in Brussel en contact heeft met het Nederlandstalige netwerk. Van de Babytheek tot sportactiviteiten, van theater tot buurtfeesten. De VGC staat ons bij in elke stap van ons leven bij het leren, opgroeien, bijdragen aan projecten, elkaar ontmoeten of gezond leven in de stad.

Als collegevoorzittervolg ik de werking van de VGC van dichtbij op. In een superdiverse, jonge en snel evoluerende stad als Brussel vormt de VGC een brug tussen verschillende gemeenschappen. De verschillende zorgcentra, speelpleinen, opvangorganisaties, scholen … vormen ontmoetingspunten voor de Brusselaars en vaak een laagdrempelig steunpunt voor mensen in kwetsbare situaties.