En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Van en naar school steeds vaker te voet of met de fiets

Van en naar school steeds vaker te voet of met de Fiets

Vandaag, 16 maart, komen scholen, verenigingen en partners die werken rond 'actieve mobiliteit' samen op het Salon van de Schoolmobiliteit. Een mooie gelegenheid om de balans op te maken van de trends in verplaatsingen van en naar Brusselse scholen en van de nieuwigheden die Brussel Mobiliteit de scholen aanbiedt in het kader van de Schoolvervoerplannen.

 

Voor Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise van Mobiliteit « gaat het schoolvervoer over meer dan enkel mobiliteit: Ook voor de volksgezondheid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid is het een essentiële schakel. Sensibilisering en vorming van leerlingen, Ouders en schoolpersoneel op Vlaak van actieve verplaatsingen kunnen, net als Het veiliger maken van de schoolomgevingen, zorgen voor een positief effet domino. Ouders voelen zich meer op hun gemak om hun kinderen te voet of met de fiets te laten gaan. Daardoor kunnen meer kinderen op een actieve manier Naar School Gaan, wat zorgt voor meer autonomie en een betere gezondheid, en Kunnen ze geconcentreerd aan hun dag beginnen. »

Steeds actiever naar school

Een derde van de scholen in het gewest werkt op een Gestructureerd manier rond actieve mobiliteit en verkeersveiligheid. Op een Totaal van 800 scholen zijn er momenteel 276 scholen betrokken bij de Schoolvervoerplannen.

Vandaag komt 64% van de leerlingen in het basisonderwijs en 87% in het secundair onderwijs op een andere manier dan met École de auto naar. In vergelijking met 2020, stelt Brussel Mobiliteit een stijging vast van het modaal aandeel van de actieve vervoerwijzen (te voet +0,4%, met de fiets +1%, met de step +0,7%), het openbaar vervoer (+1%) en een Daling van het autogebruik (-2%) et de schoolbus (-1%).

 

 

 Bij leerkrachten merkt Brussel Mobiliteit sinds het Begin van de analyse van de modale aandelen in 2020 een daling van het Autogebruik (-5%) en een stijging ven het fietsgebruik (+2%).


 

 

 

 

 

Steun voor de scholen

In het kader van de schoolvervoerplannen biedt Brussel Mobiliteit rechtstreekse ondersteuning aan scholen door fiets- En stepstallingen, fietsen, loopfietsjes, helmen, opleidingen (fietsmechanica,...), activiteiten (buurtverkenning...), enz. ter beschikking te stellen.

Nieuw en 2023

Voor de ondersteuning van leerkrachten van kleuter- en lagere scholen die hun leerlingen willen leren stappen en fietsen in de stad, heeft Brussel Mobiliteit een leerprogramma ontwikkeld in samenwerking met COREN en GoodPlanet de vzw. Ontdek deze educatieve wandel- En fietskits voor leerkrachten in het kleuter- en de eerste graad van het lager Onderwijs op onze website. Elke Kit bestaat uit een pedagogische handleiding voor de leerkrachten, een Controle-fiche, een zelfevaluatieblad en kaartjes om de ouders op de hoogte te Houden van de vorderingen van hun kinderen.

Brussel Mobiliteit biedt de kleuterklassen van scholen met een schoolvervoerplan speelmatten voor jonge kinderen aan. Ze verschillen van de speelmatten die in de handel verkrijgbaar zijn doordat ze Een duurzamer en realistischer beeld van de stad schetsen en de nadruk leggen op actieve verplaatsingswijzen.

Ter beschikking van scholen, ouders en leerkrachten

Brusselse scholen die begeleiding of materiële hulp wensen voor hun mobiliteitsprojecten kunnen Brussel Mobilteit contacteren via svp@gob.brussels.

Elke Van den Brandt besluit: « Schoolstraten Zijn ook een uitstekende manier om het verkeer rustiger te maken en zo wordt Kinderen naar School Brengen of er ophalen veiliger en kindvriendelijker. Geïnteresseerde ouders en verantwoordelijken in scholen kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of het mogelijk is om een schoolstraat op te Zetten. Ze kunnen ook contact opnemen met Les Chercheurs d’Air of met de vzw GoodPlanet voor ondersteuning. »Inge Paemen

Woordvoerder