En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Ukkel: Neerstallesteenweg binnenkort in het nieuw met trambedding

Brussel Mobiliteit heeft zopas, in samenwerking met de MIVB, een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de herinrichting van de Neerstallesteenweg tussen de kruispunten Ruisbroek en Stalle.

25 juli 2023


Omwille van slijtage is het noodzakelijk de tramsporen op dit deel van de Neerstallesteenweg te vernieuwen. Brussel Mobiliteit en de MIVB grijpen deze gelegenheid aan om een aantal wijzigingen voor te stellen die de (op dit weggedeelte problamatische) reissnelheid van de trams verhogen, het doorgaand verkeer op lokale wegen beperken en de openbare ruimte aangenamer maken voor de gebruikers.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "Deze werken zullen een van de grootste knelpunten op het MIVB-tramnet op het vlak van reistijd wegwerken, de haltes toegankelijk maken voor minder mobiele personen en zorgen voor bredere stoepen, veiligere zebrapaden, een groenere buurt met bomen en een betere waterdoorlaatbaarheid van de bodem om overstromingen in dit dal te beperken. Proficiat aan Brussel Mobiliteit, de MIVB, de gemeente en de buurtbewoners voor de collectieve intelligentie die tot dit mooie project heeft geleid".

Het project omvat de herinrichting van gevel-tot-gevel met eenrichtingsverkeer richting Vorst op het weggedeelte tussen de Poldersstraat en de Ruisbroeksesteenweg. Hierdoor kan er een halve trambedding richting Ukkel aangelegd worden waardoor de reistijd van het openbaar vervoer zal verbeteren. Dit project maakt deel uit van een ruimer mobiliteitsplan op niveau van de autolouwe zone Neerstalle.

De belangrijkste punten van dit project:

de tram die tegen de rijrichting rijdt, waardoor het grootste knelpunt op het MIVB-tramnet inzake reistijd weggewerkt kan worden;

de aanpassing van de haltes aan minder mobiele personen;

de vernieuwing en de verbreding van de stoepen met aanpassing van de zebrapaden aan de normen;

markering van fietssuggestiestroken op Neerstalleseteenweg richting Vvorst en richting Ukkel. Tussen Ruisbroek en Polders kunnen fietsers op de halve eigen bedding voor de tram rijden;

meer groen en ontharding van de bodem, met gedifferentieerd regenwaterbeheer om overstromingen in dit dal te beperken.

De timing?

Het project wordt binnenkort aan een openbaar onderzoek onderworpen. Brussel Mobiliteit hoopt de stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen tegen eind 2023 en de werkzaamheden eind 2024 te kunnen opstarten.

Deze herinrichting houdt rekening met de andere projecten op deze as: de lopende werkzaamheden op de Neerstallesteenweg tussen de André Baillonstraat en de Ruisbroeksesteenweg in Vorst, de vernieuwing van de tramsporen in de Sterstraat tussen de Stallestraat en de Joseph Rodtsstraat, voorzien in 2024-2025.