En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Een veiligere, groenere Ninoofsesteenweg!

Brussel Mobiliteit stelt een kwalitatieve herinrichting voor tussen de Ring R0 en de Mettewielaan. De vergunningsaanvraag werd ingediend en het openbaar onderzoek zal plaatsvinden in januari 2024.

1 december 2023

Brussel Mobiliteit presenteert een project voor de herinrichting van gevel tot gevel van de Ninoofsesteenweg, tussen de gewestgrens en de Mettewielaan. De openbare ruimte is er momenteel in slechte staat en is niet kwalitatief. Bovendien is er helemaal geen groen. Een opknapbeurt is dus dringend nodig.

Het belangrijkste doel van het project is om de veiligheid, mobiliteit en levenskwaliteit langs deze belangrijke weg te verbeteren.

Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit: "Ook het westen van Brussel heeft recht op mooie, groene, gerenoveerde lanen. De kwaliteit van de infrastructuur, de esthetiek en de aanwezigheid van bomen in een straat heeft immers een zeer belangrijke impact op de levenskwaliteit in een wijk. Bovendien is de Ninoofsepoort een toegangspoort tot de stad en is het essentieel dat het ontwerp ervan een gastvrije eerste indruk geeft van ons Gewest. Samen met Brussel Mobiliteit werken we ook aan andere delen van de Ninoofsesteenweg (tussen de Mettewielaan en het Weststation en tussen het Weststation en het kanaal) zodat op termijn de hele steenweg een facelift krijgt."

Comfort en veiligheid

De trottoirs worden aanzienlijk verbreed, waardoor voetgangers meer ruimte krijgen voor een veiligere en aangenamere ervaring. Deze bredere trottoirs met nieuwe stoeptegels zullen ook de esthetiek van de straat verbeteren.

Er komen veilige oversteekplaatsen voor voetgangers langs voetgangersroutes en bij schoolingangen. Het doel is om de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit te garanderen, door gebruik te maken van specifieke inrichtingen en een inclusief stadsontwerp.

Aan beide zijden van de rijbaan komen enkelrichting fietspaden , gescheiden van gemotoriseerd verkeer door een bufferzone. Dit garandeert de veiligheid van fietsers.

De de rijweg blijft 2x2 rijstroken hebben, of soms meer, met name aan de kruispunten.


Een kwalitatieve stadsinrichting

Een andere ambitie van het herinrichtingsproject is het Brusselse Gewest voor te bereiden om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Meer groene ruimten, bomen en landschapselementen moet het wegbeeld niet alleen verfraaien maar ook de stedelijke hitte-eilanden helpen verminderen.

Concreet streeft het project naar een maximale vergroening van de restruimte. Dit betekent de aanleg van nieuwe aanplantingen, die bijna 2.834 m² van de oppervlakte van het project vertegenwoordigen, en de aanplant van 132 extra bomen.

Er worden drie bomenrijen voorzien: één in het midden van de steenweg en twee tussen de parkeerplaatsen. 

Door geïntegreerde regenwaterbeheersystemen zal de infiltratie (na opslag) van regenwater in de grond maximaliseren, aan de hand van drainagebedden die naast en onder het vernieuwde wegdek worden aangelegd, waardoor het risico op overstromingen wordt beperkt.


Parkeren

Er is aandacht besteed aan het behoud van de nodige parkeerplaatsen en het vergemakkelijken van de toegang tot lokale bedrijven. Het aantal parkeerplaatsen zal echter worden verminderd om te voldoen aan de verkeersveiligheidseisen voor iedereen, om de aanplant van bomen mogelijk te maken en om leverzones en fietsenstallingen te voorzien.

Meer informatie

Het openbaar onderzoek van dit herinrichtingsproject zal van 29/12/2023 tot 27/01/2024 plaatsvinden. Alle informatie over het dossier en de praktische informatie over een voorziene bewonersvergadering vindt u binnenkort op de website www.mobiliteit.brussels.