En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Brusselse regering keurt strenger kader goed voor deelsteps, deelfietsen en deelscooters

Vandaag heeft de Brusselse regering het besluit over de nieuwe regelgeving voor fietsdelen in derde en laatste lezing goedkeurd. Dit besluit verscherpt de regels voor het rijden met en het stallen van steps en andere deelvoertuigen in het Brussels gewest.  Het besluit wordt deze zomer al van kracht. De omschakeling naar het nieuwe systeem voor de operatoren zal in de praktijk plaatsvinden op 1 januari 2024, maar een aantal maatregelen wordt nu al ingevoerd als overgangsmaatregel.   

13 juli 2023

Deelsteps en andere deelvoertuigen vormen een interessante alternatieve vorm van mobiliteit. Maar de ontwikkeling hiervan mag niet ten koste gaan van andere weggebruikers, en dan vooral van voetgangers en minder mobiele personen. Daarom neemt het Brussels gewest een aantal maatregelen die moeten leiden tot een beter samenleven van de verschillende vervoermiddelen: automatische snelheidsbeperking in voetgangerszones en parken, beperking van het aantal operatoren en voertuigen en een parkeerverbod buiten de daartoe voorziene zones.

Elke Van de Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit : “Deelsteps zijn enkel welkom in Brussel als ze andere verkeersgebruikers niet hinderen. Daarom hebben we definitief beslist over een verstrengde wetgeving: minder deelsteps, minder operatoren, verplichte dropzones, en boetes voor fout parkeren. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid, het is nu aan operatoren en gebruikers om mee te zorgen dat deelsteps een plek kunnen krijgen in de Brusselse mobiliteitsmix.”

Minder operatoren en steps

Nog voor de start van het nieuwe schooljaar zal Brussel Mobiliteit een oproep tot kandidaatstelling lanceren. Deze zal tegen 1 januari 2024 leiden tot de aanduiding van twee operatoren die een vergunning zullen krijgen om in Brussel deelsteps aan te bieden. De oproep zal de kandidaten beoordelen op de maatregelen die ze treffen om de parkeer- en verkeersveiligheidsvoorschriften na te leven en op de aandacht die ze besteden aan het verminderen van de ecologische en sociale impact van hun activiteiten. 

Het totale aantal deelsteps zal beperkt worden tot maximaal 8.000 (tegenover 20.000 vandaag). Dankzij de oproep tot kandidaatstelling zullen ook drie operatoren voor deelfietsen (3 x 2.500 fietsen), 2 operatoren voor deelscooters (2 x 300 scooters) en 2 operatoren voor bakfietsen (2 x 150 bakfietsen) aangeduid kunnen worden.

Parkeerverbod buiten de daartoe voorziene zones

Gedaan met steps op de stoepen! Vanaf 1 januari 2024 zullen gebruikers hun rit/huur niet langer kunnen stopzetten buiten een specifieke zone. Deze zogenaamde drop-zones zijn aangeduid op de wegen en worden momenteel uitgerold over heel Brussel. In sommige gemeenten wordt deze maatregel al toegepast, andere zullen de komende maanden volgen.


Automatische snelheidsbeperking

Eerder al heeft Brussel Mobiliteit, samen met de operatoren voor gedeelde micromobiliteit, de maximumsnelheid van deelsteps automatisch beperkt tot 20 km/u in het hele Gewest en tot 8 km/u in de voetgangerszones van het stadscentrum en de Elsensesteenweg. Deze snelheidsbeperking tot 8 km/u zal tegen januari 2024 geleidelijk uitgebreid worden naar alle voetgangerszones en groene ruimten in de hoofdstad.