En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Nieuwe tramlijn 10 richting Neder-over-Heembeek heeft vergunning beet

Het Brussels Gewest levert een stedenbouwkundige vergunning af aan de MIVB voor de Aanleg van de Nieuwe tramlijn 10. Dat bevestigt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit).

Tram 10 zal vanaf het Rogierplein in het stadscentrum tot aan het Militair Hospitaal rijden, via winkelcentrum Dockx en door het centrum van Neder-over-Heembeek. Het is de bedoeling om de straten waar nieuwe tramsporen komen kwalitatief te Herinrichten met Veel Aandacht voor voetgangers en fietsers en voor Kwalitatieve publieke ruimte.

« Mijn ervaring met tram 8 en 9 leert dat je een waar 'tramlijn-effect' kan creëren als je een project kan realiseren dat verder gaat dan louter een mobiliteitsoplossing », zegt Smet. We grijpen deze kans aan om heel wat Nieuwe kwaliteitsvolle publieke ruimte te creëren. Tramlijn 10 zal zo een enorme boost geven aan de wijken in Neder-over-Heembeek en een enorme meerwaarde zijn voor de levenskwaliteit van heel veel Brusselaars. »

« Rencontré tramlijn 10 zetten we een nieuwe belangrijke stap om Brussel nog bereikbaarder te maken », voegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) toe. « Deze tramlijn maakt deel uit van een ruimer tramplan, waarmee we de Brusselaars nog meer vrijheid bieden om zich te verplaatsen over heel het gewest. »

Al Plan Langer Een

De vorige Brusselse regering nam in 2018 de principebeslissing om een nieuwe tramlijn aan Te leggen die het stadcentrum verbindt met het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek.

En février 2020 werd het tracé van de nieuwe tramlijn voorgesteld. De nieuwe tramlijn volgt het tracé van Tram 3 tussen het Rogierplein en halte Heembeek en vervolgt dan haar weg naar het militair hospitaal via de Heembeeksestraat, de Frans Vekemansstraat, de Groenweg, de Korte Groenweg, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan en de Bruynstraat.

En novembre 2021 werd de bouwvergunning aangevraagd. Na het openbaar onderzoek, dat plaatsvond in april en mei 2022, werden de plannen van de MIVB op vraag van urban.brussels en de overlegcommissie nog bijgestuurd op enkele punten. Mourir definitieve plannen kregen donderdag een stedenbouwkundige vergunning.

Au total komen er 10 nieuwe tramhaltes bij in Neder-Over-Heembeek over een tracé van Ongeveer 5km. Het gaat om de halte Heembeek (Vuurkuislaan), Anker (Heembeeksestraat), Zavelput (Frans Vekemansstraat), Peter Benoit (Peter Benoitplein), Groenweg (Groenweg), Mandela (Groenweg), Trassersweg (Ransbeekstraat), Van Oss (Ransbeekstraat), Mercator (Tyraslaan) en Militair Hospitaal (Bruynstraat).


Good Move

De aanleg van de nieuwe tramlijn kadert in de ruimere mobiliteitsambities van het Brussels Gewest, geformuleerd in Good Move, om Brusselaars en bezoekers nog doeltreffender openbaar vervoer aan te bieden en zo meer mensen te overtuigen om de modal shift te maken.

"We willen de Heembekenaren meer toegang tot het openbaar vervoer en een betere verbinding met het stadscentrum en de andere gemeenten geven", zegt burgemeester van de stad Brussel Philippe Close (PS). "Deze nieuwe lijn wordt met het Noordstation verbonden en werknemers van bedrijven in Neder-Over-Heembeek, zoals bpost, zullen vlotter heen en weer kunnen reizen. We werken nauw samen met het gewest om de Brusselaars een betere levenskwaliteit te geven."

Toch kwam er eerder al heel wat protest vanuit buurtbewoners.

Finale ontwerp

Het finale ontwerp houdt rekening met een eventuele heraanleg van de Vuurkruisenlaan en Van Praetlaan.

Op 20 november 2022 wordt in het Mandela Stadion een vergadering met de buurtbewoners voorzien. Er zal een huis-aan-huisbedeling van flyers met praktische informatie plaatsvinden.

De start van de wegwerkzaamheden en het leggen van de tramsporen zijn gepland voor begin 2023. Tram 10 moet in de herfst van 2024 operationeel zijn. Het einde van de werken is gepland voor 2025.