En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Een veiliger "Bascule" kruispunt

Brussel Mobiliteit monitort om de twee jaar de ongevalgevoelige zones en stelt een betere inrichting voor om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren.

18 augustus 2023

Het project voor het kruispunt "Bascule"

Op maandag 21 augustus beginnen de werkzaamheden aan "Bascule" om dit kruispunt (Waterloosesteenweg/ Vleurgatsesteenweg/Molièrelaan) veiliger te maken. De stoepen worden verbreed en de oversteekplaatsen worden korter, wat het comfort van voetgangers, ook die met een beperkte mobiliteit, zal verbeteren door een kortere oversteektijd. De nieuwe inrichting maakt het ook gemakkelijker voor de bussen van TEC en De Lijn om vanaf de Bascule linksaf de Waterloosesteenweg op te rijden. De bredere trottoirs bieden meer ruimte voor terrassen en fietsenstallingen. Er komt ook meer groen, met name lage planten.

De werkzaamheden gebeuren per fase, zodat het verkeer weinig hinder ondervindt. Tegen november 2023 is de herinrichting afgerond. De nieuwe asfaltlaag komt er in de lente van 2024.

Elke Van den Brandt : "Vandaag is dit kruispunt tussen de Waterloose-, en Vleurgatsesteenweg en de Molièrelaan gevaarlijk voor alle weggebruikers, weinig efficiënt en gebruiksonvriendelijk. De werken zullen het oversteken vergemakkelijken voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit, aangenamer maken voor de buurtbewoners (minder asfalt, meer beplanting) en aantrekkelijker voor winkeliers, met terrassen. Voor automobilisten en motorrijders wordt het kruispunt duidelijker, veiliger en vlotter. Tot slot zal de nieuwe inrichting de doorgang voor bussen vergemakkelijken. Kortom, een microproject dat de situatie voor alle vervoerswijzen verbetert.


Yves Rouyet, Schepen van Mobiliteit in Elsene:  " Verkeersveiligheid kent geen grenzen.  De gemeenten Ukkel en Elsene en het Gewest hebben onmiddellijk overeenstemming bereikt over de heraanleg van deze uitgestrekte zee van asfalt. De verbetering van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte zal zeker bijdragen tot de opwaardering van de Basculewijk, dankzij met name de Libanese traiteur, de bakkerij, de horeca en de kunstgalerijen die een grote culturele en commerciële dynamiek creëren."

"Het is erg goed nieuws dat dit kruispunt op een veilige manier heringericht zal worden! Iedere dag zal dit ten goede komen aan heel wat voetgangers. Onze gemeente was net als Elsene al lang vragende partij. Dit zal ongetwijfeld ook verheugend zijn voor de dynamische verenigingen en comités die in deze wijk actief zijn" voegt de Ukkelse Schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard nog toe.

Ongevalgevoelige zones veiliger maken

Het kruispunt "Bascule" werd in 2014 geïdentificeerd als ongevalgevoelige zone. De voorbije jaren heeft Brussel Mobiliteit gewerkt om alle ongevalgevoelige zones langs gewestwegen veiliger te maken. Voorbeelden hiervan zijn het Daillyplein, de Defacqzstraat, de Cicerolaan, enz.

Sinds 2021 en het Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid identificeert en herbeoordeelt Brussel Mobiliteit om de 2 jaar ongevalgevoelige zones op basis van letselongevallen die in de politiedatabank zijn geregistreerd.

In 2022 werden zo 55 nieuwe ongevalgevoelige zones geïdentificeerd, waaronder 7 op gemeentelijke wegen. Van de 48 ongevalgevoelige zones op gewestwegen heeft Brussel Mobiliteit er al 8 veiliger gemaakt. De andere zullen het voorwerp uitmaken van interventies tussen nu en eind 2025, als onderdeel van grootschalige projecten of via microprojecten gericht op veiligheid. Het gaat onder meer om het Stefaniaplein, het kruispunt Bergensesteenweg/Clémenceau, het kruispunt Generaal Jacqueslaan/Pleinlaan, het kruispunt Kroonlaan/Mouterij, enz.