En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

Brussel Mobiliteit verstevigt de Baljuw- en de Vleurgattunnel

Brussel Mobiliteit verstevigt de Baljuw- en de Tunnel de Vleurgat


In juli en augustus zal Brussel Mobiliteit het dak van de Baljuw- en de Vleurgattunnel verstevigen.


Oorzaak van het probleem

En 2022 werden de Baljuw- en Vleurgattunnel aan een Grondige inspectie en analyse onderworpen. Uit de resultaten bleek dat de Corrosieproblemen aan de Ankerkoppen van de voorspankabels van het dak van deze Tunnels Verergeren.

Concreet betekent dit, zonder actie, een potentieel Risico voor de veiligheid weggebruikers op middellange termijn, met de Mogelijkheid van een plotse breuk van een deel van het dak. Brussel Mobiliteit Wil geen enkel risico nemen en zal daarom het tunneldak Deze zomer van binnenuit versterken dor stuttingen te plaatsen.

 

 

 

Deze oplossing heeft het nadeel dat de capaciteit van Beide beperkt wordt tot één rijstrook per rijrichting (in plaats van de huidige twee). Jammer genoeg is er geen andere optie die snel en gemakkelijk Uitvoerbaar est.

In de praktijk

De werkzaamheden in de Baljuw- en de Vleurgattunnel worden in de zomermaanden juli en augustus gefaseerd uitgevoerd.

  • Fase 1 - 1 maand : van versteviging het dak van de tunnelkoker richting Ter Kameren. De tunnelkoker richting Centrum zal aangepast worden om één rijstrook in elke rijrichting te kunnen voorzien, één richting Centrum en één richting Ter Kameren.
  • Fase 2 - 1 maand : versteviging van het dak van de tunnelkoker richting Centrum. Het verkeer richting Ter Kameren zal weer mogelijk zijn in de tunnelkoker richting Ter Kameren maar de capaciteit blijft er beperkt tot één enkele rijstrook. Het verkeer richting centrum wordt bovengronds omgeleid via een inrichting van een Tijdelijke weg op de parkeerstrook naast de tunnels.

Voor en na deze zomersluiting zal er ook 's nachts gewerkt worden. De tunnels zullen gesloten zijn tijdens de weeknachten, van Zondag tot en met donderdag, van 22.00 tot 5.00 uur gesloten.

Brussel Mobiliteit en de betrokken gemeenten hebben Overlegd om bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de Plaatselijke mobiliteitsmaatregelen.

Te verwachten verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden voorziet Brussel Mobiliteit voor doorgaand verkeer al signalisatie vanop de Ring R0. Er zullen ook tal van Begeleidende maatregelen genomen worden om de doorstroming van plaatselijk Verkeer (Auto’s, Fietsers, Voetgangers) in de Zone te maximaliseren en de Veilligheid van alle weggebruikers te garanderen. Dat zal gebeuren via Tijdelijke inrichtingen, de aanpassing van de verkeerslichten, aangepaste communicatie...

Omwille van de omvang van de stuttingen zal de capaciteit in beide tunnels na de werkzaamheden beperkt blijven tot één rijstrook per rijrichting. Dit is echter voldoende om de doorstroming Van het normale verkeer zoals het vandaag waargenomen wordt te verzekeren.

Deze twee tunnels van de Louizalaan tellen dagelijks 17.600 weggebruikers richting Centrum en 16.500 richting Ter Kameren, met pieken van 1.550 voertuigen per uur richting Centrum in de ochtendspits en 1.500 voertuigen per uur richting Ter Kameren in de avondspits. Dit volume kan Worden opgevangen met één rijstrook (gemiddelde capaciteit van 1.750 voertuigen/uur).Welke toekomst voor deze tunnels?

Deze versteviging met stuttingen is een voorlopige oplossing. Parallel start Brussel Mobiliteit de procedure voor de volledige renovatie van de Baljuw- en de Vleurgattunnel (études, stedenbouwkundige Vergunning, Coördinatie van de Bouwplaats, Overheidsopdracht) zodat deze Renovatie van start kan gaan en 2027 (oorspronkelijk voorzien in 2030).

 

 

Inge Paemen

Woordvoerder