En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte

€50.000 voor Huisartsen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft beslist om in het kader van de corona-crisis een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan de Brusselse Huisartsenkring (BHAK). Met dit budget kan de Huisartsenkring noodzakelijk medisch beschermingsmateriaal voorzien voor hun huisartsen. Daarnaast kunnen drie artsen zich tijdens de coronacrisis focussen op de ondersteuning van hun collega’s bij het omgaan met deze gezondheidscrisis.   

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor wie medische zorg nodig heeft, daarom is het cruciaal dat onze huisartsen de juiste informatie en voldoende medisch beschermingsmateriaal hebben tegen het coronavirus. Zo blijft de huisarts toegankelijk voor alle patiënten.” 

De BHAK levert van bij het begin van de COVID-19 pandemie zware inspanningen om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen: met beschermingsmateriaal, maar ook met de meest accurate informatie over de aanpak van deze gezondheidscrisis. Nu zullen 3 huisartsen gedeeltelijk vrijgesteld worden om hun collega’s vanuit een Brusselse invalshoek te informeren met de meest recente wetenschappelijke, virologische en praktische informatie over COVID-19. 

Vincent Janssens , voorzitter BHAK : “De aparte situatie van Brussel vergt immers telkens een “operationele vertaling” van de richtlijnen naar de praktijkwerking van de huisartsen. Met deze subsidie zullen deze drie huisartsen, bovenop het werk in hun eigen praktijk, beschikbaar zijn om hun collega-huisartsen te ondersteunen door concrete vragen te beantwoorden en kort op de bal te spelen zodat de andere Brusselse huisartsen altijd over de meest up to date informatie beschikken.” 

Van de 50.000 euro wordt 43.000 euro ingezet voor de huisartsen die zich voor een gedeelte vrijmaken van hun praktijk om de kringwerking te ondersteunen. 7.000 euro gaat naar het medisch beschermingsmateriaal. De Brusselse Huisartsenkring investeert zelf nog eens 10.000 euro bijkomend voor beschermingsmateriaal van hun leden. 

*De Brusselse Huisartsenkring groepeert de Nederlandstalige huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.