Thuiszorg heeft steeds minder tijd voor patiënt en zit steeds meer in de auto

Onze thuisverplegers en thuiszorg rijdt jaarlijks zo'n 200 miljoen kilometer per jaar. De tijd die ze in de auto spenderen, kunnen ze niet bij hun patiënten doorbrengen. Bovendien neemt het aantal uren thuiszorg per oudere af. Dat laatste blijkt uit nieuwe cijfers die Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt opvroeg bij bevoegd minister Jo Vandeurzen. "Het aantal uren per patiënt daalt jaarlijks. Vorig jaar hadden 173.401 Vlamingen nood aan thuiszorg. Per patiënt waren er dat jaar maar 120 uur beschikbaar, dat is 2,3 uurtjes per week. Twee jaar geleden was dat 2,4 uur per week, drie jaar geleden 2,5 uur, het jaar daarvoor 2,6. Elk jaar verliezen patiënten 6 minuten per week kostbare zorgtijd. Dat betekent elke vijf jaar een half uur." Meer patiënten op minder tijd, dat betekent nog meer verplaatsingen. Tijd voor een update van het systeem, vindt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

Het zorgschoentje knelt dus op enkele punten. Enerzijds is er meer vraag naar thuiszorg en moet een beperkt aantal uren verdeeld worden over een steeds groeiend aantal patiënten. De Vlaamse Regering bespaarde in het begin van de legislatuur op thuiszorg waardoor er minder uren beschikbaar zijn. Anderzijds is de zorg niet altijd even efficiënt georganiseerd. Verschillende organisaties rijden rond in dezelfde wijken. Samen rijden ze 200 miljoen kilometer per jaar. En daar wordt niemand beter van. In de eerste plaats de patiënten zelf: de verplaatsingstijd en de hoge werkdruk gaan ten koste van de zorgtijd, hulpverleners hebben vaker te kampen met stress en het aantal wagens op de weg is niet meer bij te houden. Voor Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt doet dit verschillende alarmbellen rinkelen. "Ons zorgsysteem holt zichzelf voorbij, en dat gaat ten koste van zowel hulpverleners als patiënten. Dit kan en moet anders. Zorg geven betekent tijd geven. We moeten ervoor zorgen dat onze hulpverleners minder tijd in de wagen en meer tijd met hun patiënten doorbrengen. In plaats van te besparen op thuiszorg, moet de Vlaamse regering er net extra in investeren." 

Het jaarlijks afnemend aantal uur per patiënt, is een kwalijke evolutie voor Groen. "Zorg betekent tijd geven, en mag onder geen beding bandwerk worden. Meer tijd dus, om op een menselijke manier zorg te verlenen. Helaas onderneemt de regering op dit moment niet de juiste actie om een antwoord op te bieden op de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat. Hoewel er al jaren een hervorming wordt aangekondigd, blijft die uit. Nochtans zijn er efficiëntiewinsten te maken. Zo kan de regering ervoor zorgen dat er geen vijf diensten actief zijn in dezelfde wijk. Als we bijvoorbeeld wijken opdelen en zo de dienstverlening samenvoegen, heeft elke hulpverlener een vaste wijk en een aantal patiënten. Die mensen hebben hun vertrouwenspersoon en de hulpverlener moet minder tijd steken in verplaatsingen." besluit Elke Van den Brandt