Welzijn en zorg

Voor al wie hulp of zorg nodig heeft, wil Groen garanties aanreiken. Nu botsen we op wachtlijsten van in de crèche tot in het rusthuis. In onze gezondheidszorg vinden we het vanzelfsprekend om géén maanden te moeten wachten op verzorging. Wat in de gezondheidszorg kan, moet ook voor de andere zorg kunnen: zorg voor ouderen, voor personen met een handicap, voor jongeren ... Het welzijnsbeleid van Groen zegt: “Wij staan voor je klaar” en niet: “Trek je plan”.

Actueel

Zonet presenteerde de zorginspectie hun verslag over "vrijheidsberovende maatregelen" in de kinderpsychiatrie. De conclusies zijn bedroevend: nog al te vaak worden kinderen en jongeren in crisissituaties vastgebonden en opgesloten. De internationale afspraak is dat vrijheidsberovende maatregelen enkel uitzonderlijk kunnen, en dat dit altijd zo min mogelijk, zo kort mogelijk en in veilige...

Vandaag blijkt uit een studie van de Vrouwenraad dat slechts 1 op 20 mantelzorgers financiële steun krijgt van de gemeente. De redenen volgens het onderzoek? Het systeem is te ingewikkeld, te arbitrair en te onbekend. Volgens Groen moet mantelzorg op alle niveaus beter ondersteund worden. Federaal Parlementslid en mantelzorgexpert Anne Dedry: "alle niveaus moeten hun rol opnemen, zo moet de...

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne...

Pagina's