Brussel

Foto: Sebastienadam

Groen houdt van Brussel. Je vindt hier alles in de buurt en maakt kans op de meest diverse ontmoetingen. Brussel moet een stad zijn waar je jong kan zijn en oud wilt worden. Groen gaat daarom voor een aanpak op wijkniveau: dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig. Want onze kinderen verdienen de beste scholen en voldoende plaatsen in crèches. Onze jongeren moeten uitzicht krijgen op een job, stage of opleiding. Onze ouderen hebben recht op aangepaste zorg. Propere straten en betaalbare woningen mogen geen dromen zijn, maar een evidentie. 

 

Willen we dat mensen blijven kiezen voor Brussel, dan moet de Vlaamse regering investeren in voldoende plaatsen in onderwijs en kinderopvang, in gelijke kansen voor alle kinderen.

Actueel

Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen, wil dat er nog voor de zomer een concreet actieplan komt voor het Brussels onderwijs. Daarin moeten de Vlaamse en de Franse gemeenschap samen afspreken over de locatie en de financiering van extra scholen. Van den Brandt: “Alle gegevens hiervoor zijn voorhanden. Het is nu enkel een kwestie van politieke wil.”

...

In het Brussels Gewest is er redelijk wat groen. Helaas zijn deze groene ruimten geografisch zeer ongelijk verdeeld. Wie in het centrum of de kwetsbare wijken daar rond woont, heeft weinig groen in de buurt. Bovendien is de publieke ruimte vaak veel minder aangenaam dan zou kunnen.  Groen vraagt, door een Guerrilla Gardeningactie, de aandacht voor dit probleem.

...

Pagina's