Brussel

Foto: Sebastienadam

Groen houdt van Brussel. Je vindt hier alles in de buurt en maakt kans op de meest diverse ontmoetingen. Brussel moet een stad zijn waar je jong kan zijn en oud wilt worden. Groen gaat daarom voor een aanpak op wijkniveau: dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig. Want onze kinderen verdienen de beste scholen en voldoende plaatsen in crèches. Onze jongeren moeten uitzicht krijgen op een job, stage of opleiding. Onze ouderen hebben recht op aangepaste zorg. Propere straten en betaalbare woningen mogen geen dromen zijn, maar een evidentie. 

 

Willen we dat mensen blijven kiezen voor Brussel, dan moet de Vlaamse regering investeren in voldoende plaatsen in onderwijs en kinderopvang, in gelijke kansen voor alle kinderen.

Actueel

Vandaag stemt de plenaire vergadering van het Brussels parlement een vernieuwde huisvestingscode die beter aangepast is aan het werk op het terrein en daardoor een krachtiger optreden tegen ongezonde en leegstaande woningen mogelijk maakt. De nieuwe huisvestingscode speelt ook in op innovatieve formules zoals cohousing en community land trust. Een serieuze stap voorwaarts....

Het Brussels Gewest lanceerde vorig jaar een proefproject rond de praktijktest. De testfase is achter de rug en het gewest wil dit verder zetten. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen) juicht dit toe: 'Discriminatie is een ernstig probleem op de Brusselse arbeidsmarkt, we moeten dit durven controleren en de praktijktest blijkt daar een goed middel voor'.

De resultaten...

Elk jaar organiseert de Brusselse Groen-fractie een studie-uitstap om inspirerende practices in binnen- en buitenland te ontdekken. Op zondag 20 en maandag 21 mei ging de trip naar Duitsland en Frankrijk. Het werd een bijzonder interessante tweedaagse, om meer dan één reden...

 

Op een grijze eerste pinksterdag verzamelen verkozenen,...

Pagina's