Brussel

Foto: Sebastienadam

Groen houdt van Brussel. Je vindt hier alles in de buurt en maakt kans op de meest diverse ontmoetingen. Brussel moet een stad zijn waar je jong kan zijn en oud wilt worden. Groen gaat daarom voor een aanpak op wijkniveau: dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig. Want onze kinderen verdienen de beste scholen en voldoende plaatsen in crèches. Onze jongeren moeten uitzicht krijgen op een job, stage of opleiding. Onze ouderen hebben recht op aangepaste zorg. Propere straten en betaalbare woningen mogen geen dromen zijn, maar een evidentie. 

 

Willen we dat mensen blijven kiezen voor Brussel, dan moet de Vlaamse regering investeren in voldoende plaatsen in onderwijs en kinderopvang, in gelijke kansen voor alle kinderen.

Actueel

Vandaag komt Vlaams minister Geert Bourgeois naar de Samenwerkingscommissie van de Raad van de VGC om er over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te praten. Dit is immers ook van toepassing in Brussel. 

Voor Groen is het belangrijk dat we nieuwkomers zo goed mogelijk onthalen. Het doel is het samenleven in Brussel te bevorderen. De Vlaamse overheid bouwde een sterke...

Vandaag werkt Hazel (17) voor een dagje op de groene fractie in kader van Zuiddag. Deze organisatie stimuleert jongeren wereldwijd om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Onder de slogan Work for Change gaan Vlaamse en Brusselse scholieren jaarlijks tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.  Een kort interview...

Vlaanderen moet meer investeren in de Brusselse jeugd. Met die oproep verwarmde de Vlaamse schepen van Brussel Ans Persoons de Vlaamse feestdag. Met haar toespraak stak ze bovendien haar nek uit want het is o.a. haar partijgenoot Pascal Smet die bevoegd is in de Vlaamse regering voor jeugd en onderwijs die eerder al zijn voet voor de nodige investeringen stak. Haar gedurfde uitspraken...

Pagina's