Brussel

Foto: Sebastienadam

Groen houdt van Brussel. Je vindt hier alles in de buurt en maakt kans op de meest diverse ontmoetingen. Brussel moet een stad zijn waar je jong kan zijn en oud wilt worden. Groen gaat daarom voor een aanpak op wijkniveau: dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig. Want onze kinderen verdienen de beste scholen en voldoende plaatsen in crèches. Onze jongeren moeten uitzicht krijgen op een job, stage of opleiding. Onze ouderen hebben recht op aangepaste zorg. Propere straten en betaalbare woningen mogen geen dromen zijn, maar een evidentie. 

 

Willen we dat mensen blijven kiezen voor Brussel, dan moet de Vlaamse regering investeren in voldoende plaatsen in onderwijs en kinderopvang, in gelijke kansen voor alle kinderen.

Actueel

N-VA, CD&V en Open VLD blijven erbij dat, zelfs als hun kinderen al negen jaar in het Nederlandstalig kleuter- en basisonderwijs zitten, anderstalige ouders nog altijd moeten bewijzen dat ze Nederlandstalig zijn.

 

"Een kafkaiaanse en absurde kronkel in het decreet", hekelt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt: “Daarmee zet de regering-Bourgeois gezinnen waarvan de...

Elke Van den Brandt: "Doordat de Vlaamse en de Franse gemeenschap te weinig extra scholen hebben gecreëerd om aan de noden van de groeiende Brusselse bevolking te beantwoorden, worden de Brusselaars tegen elkaar uitgespeeld. Dat werd opnieuw de voorbije dagen pijnlijk duidelijk. Door te stellen dat elk kind dat Nederlandstalig onderwijs wil volgen recht heeft op een plaats in een...

Groen is niet te spreken over het plaatstekort in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Het tekort aan plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel blijft ondanks de investering in bijkomende capaciteit stijgen.  We zijn zwaar ontgoocheld over het gebrek aan investeringen en roepen de betrokken gemeenschappen op om nog voor de verkiezingen een concreet actieplan uit te...

Pagina's