Armoede

De voorbije jaren zijn in ons land de armoede en ongelijkheid toegenomen. Ons welvarend België telt nog steeds 15% arme mensen, en dat is onaanvaardbaar hoog. In 1998 was het vermogen van de rijkste 10 procent Belgen 50 keer zo groot als dat van de armste 10, nu is dat 735 keer zo groot. De groeiende kloof tussen arm en rijk is een bom onder de sociale samenhang. Groen wil armoede aanpakken met meetbare doelstellingen en een armoedetoets voor alle belangrijke beleidsbeslissingen. Dit verplicht een regering haar beleid systematisch te evalueren en te zien of het helpt om de armoede onder de mensen weg te werken.

Armoedebeleid heeft banden met bijna alle beleidsdomeinen. Armoede aanpakken gebeurt ook door het garanderen van een goede basisopleiding voor alle kinderen, een kwaliteitsvolle en energiezuinige woning te voorzien voor alle inwoners, een brede toegang tot de gezondheidszorg en een degelijke schuldpreventie en schuldbemiddeling. Deze randvoorwaarden beschermen mensen tegen de armoede, ze maken van armoede een tijdelijk fenomeen.

Actueel

“De Armoedetoets op het nieuwe kinderbijslag-systeem bevestigt wat iedereen voorspelde: het nieuwe systeem zal amper wegen op de kinderarmoede. Minister Jo Vandeurzen moet nu eindelijk de moed hebben om dit nieuwe systeem fundamenteel bij te sturen”, roepen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) vrijdag op.

“Zeven maanden geleden verklaarde Jo...

Op deze Werelddag van Verzet tegen de Armoede waarschuwt Groen voor de impact van het nieuwe regeringsbeleid op kinderen in gezinnen die in armoede leven of het financieel moeilijk hebben. “Een reeks beslissingen van de federale regering-Michel en de Vlaamse regering-Bourgeois leiden tot verarming. En de combinatie van maatregelen op de twee niveaus zal heel wat gezinnen kopje onder duwen...