Actueel

Groene zuurstofactie tegen de verbreding van de Ring

Groen en Ecolo Jette trokken zondag 3 juni ten strijde tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring uit te breiden.

Hierdoor wordt het Laarbeekbos bedreigd. Het bos is geklasseerd als Natura 2000 gebied met heel wat opmerkelijke fauna en flora. Het fungeert bovendien als bufferzone tussen de ring en de...

Een colloquium over discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt brengt de vraag naar een slagkrachtige overheid naar voor. Hoewel het aantal formele klachten beperkt is, is er enorme discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt. De overheid mag zich niet langer verschuilen achter een beleid dat enkel sensibiliseert. We moeten durven controleren en sanctioneren. Aldus Elke Van den Brandt en Ahmed...

De begrotingsaanpassing van de VGC voorziet in extra middelen voor de wijkcentra. Twee van de vier wijkcentra krijgen in het kader van armoedestrijding 100.000 Euro, voor de andere 2 is er 60.000 Euro voorzien. Groen is tevreden: "Wijkcentra spelen een belangrijke rol in onze stad. Ze krijgen nu de garantie op middelen tot aan de opmaak van Stedenfonds 3 in 2014," aldus Elke Van den Brandt (...

Groen en Ecolo vrezen dat zonder ingrijpende hervormingen van de Brusselse bicommunautaire administratie, deze niet tijdig klaar zal zijn voor de bevoegdheidsoverdrachten. Elke Van den Brandt en Anne Herscovici, fractievoorzitters voor Groen en Ecolo in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC): “Deze bicommunautaire sector werd jarenlang stiefmoederlijk behandeld, maar moet zich nu...

Opniestuk van Elke Van den Brandt en Bruno De Lille in de Knack.

Tussen 2000 en 2009 was 10% van de nieuwe woningen in Brussel publiek, 90% privaat. “Tegelijkertijd weten we dat we in het gewest 15% in publieke handen moeten hebben om te kunnen wegen op de woningmarkt. We hebben dus nood aan extra instrumenten, zoals een verplicht quotum aan sociale woningen in ieder nieuwbouwproject,” aldus Brussels Parlementslid, Elke Van den Brandt (Groen).

...

De debatten in de Brusselse media over het nieuwe Vlaamse decreet kinderopvang missen volgens Groen en Ecolo de kern van de zaak: “Het is cynisch dat we blijven vechten over wie er voorrang heeft, in plaats van ervoor te zorgen dat er voldoende plaatsen zijn voor iedereen,” aldus de Brusselse parlementsleden Elke Van den Brandt (Groen) en Alain Maron (Ecolo). Er moet volgens beide partijen...

Wanneer in 2016 of 2017 de nieuwe gevangenis in Haren open gaat, komen de oude gevangenissen  van St-Gillis, Vorst en Berkendael leeg te staan. Het gaat om maar liefst 10 ha die bovendien zeer goed gelegen zijn. Groen pleit voor een combinatie van wonen, openbare voorzieningen, groene ruimte en een aantal buurtwinkels. Kantoren zijn uitgesloten.

De herbestemming van de oude...

Groen motiveert vrouwen op internationale vrouwendag.

Morgen is het Internationale Vrouwendag. De dag waarop alle mensen van Groen nog meer dan anders stilstaan bij de ongelijkheid die nog steeds bestaat tussen vrouwen en mannen. Bewust en onbewust. In de wereld en ook in België.

Staatssecretaris De Lille: “Ik weiger pertinent deel uit te maken van een samenleving waarin een man...

Vanaf de verkiezingen van 2018 zullen alle lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen volledig moeten ritsen. Het ritssysteem betekent afwisselend mannen en vrouwen te plaatsen op de lijsten. Elke van den Brandt (Brussels Parlementslid Groen) is verheugd: “Ondanks alle maatregelen vinden vrouwen moeilijker de weg naar de politiek. Een gemeenteraad moet divers zijn samengesteld, met dus ook...

Pagina's