Actueel

Vorige week werd er in de Raad van de VGC de beleidsbrief Brussel van Vlaams minister bevoegd voor Brussel, Pascal Smet, besproken. Minister Smet beschikt over heel wat hefnomen om beleid in en met Brussel te voeren en daarom beschouwt Groen hem een bondgenoot van Brussel. Groen is er echter niet van overtuigd dat de Vlaamse Gemeenschap zich naar Brussel toe opstelt als de “positieve en...

Brusselse Groenen goed voor 20 gemeenteraadsleden

Groen in het Brussels Gewest verdubbelt bijna haar aantal gemeenteraadsleden. In haast alle gemeenten gaat Ecolo-Groen vooruit. Groen telt nu 20 gemeenteraadsleden verspreid over het Gewest, dat zijn er 10 meer dan in 2006. Daarenboven zal Ecolo-Groen in Watermaal-Bosvoorde de...

Op 16 juli legde Elke haar eed af in het Brusselse Parlement. Ze volgt er Bruno De Lille op die staatssecretaris werd. Ze zal zich toeleggen op dossiers rond onderwijs, gelijke kansen, economie en onderzoek.

 Elke zetelt in de volgende commissies:

  • Voorzitter van de Commissie Sociale Zaken in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie
  • Commissie...

Vlaams minister Vandeurzen stelt vandaag in VGC het nieuwe decreet kinderopvang voor. Groen grijpt die kans om voor Brussel op te roepen tot een gezamenlijk crècheplan van de gemeenschappen en het gewest. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): “Momenteel is er amper overleg tussen de overheden, een gezamenlijk plan moet de krachten beter bundelen. Daarin moet onvoorwaardelijk...

De commissie Huisvesting van het Brussels parlement stemde vandaag (6 nov 2012) een ordonnantie die de regering toelaat de jaargegevens voor water- of elektriciteitsverbruik voor alle gebouwen in het Brussels gewest op te vragen aan Hydrobru en Sibelga en op die manier leegstand sneller te detecteren. Elke van den Brandt: "Er zijn in het Brussels gewest een paar onaanvaardbare paradoxen. De...

De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt is voor de Brusselse regering een belangrijke prioriteit. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen, is blij dat de invoering van de praktijktest dichterbij komt.

Dat discriminatie op de arbeidsmarkt een harde dagelijkse realiteit is, hoeft geen betoog. Moeten beseffen dat je minder kans...

Gisteren besliste het parlement van de Franse gemeenschap om naar het grondwettelijk hof te trekken om de nieuwe voorrangsregels in de Nederlandstalige crèches aan te vechten. Groen betreurt dat er een zoveelste juridische zaak komt tussen de twee gemeenschappen. Elke Van den Brandt (Brussels Parlementslid, Groen): “Het lijkt wel alsof de gemeenschappen elkaar alleen maar ontmoeten in de...

De omvorming van leegstaande en
verouderde kantoren tot betaalbare huisvesting komt in de concretiseringsfase. Tegelijkertijd
wordt reeds nagedacht over een tweede projectoproep, met aandacht voor de
creatie van woningen met sociaal oogmerk.

De 8 weerhouden projecten zijn
samen goed voor 450 nieuwe wooneenheden en een vermindering van de leegstand
met meer...

De winteropvang van daklozen is al een tijdje gesloten, maar de evaluatie ervan wordt vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Elke Van den Brandt (Groen), initiatiefnemer van het debat: “We zijn het aan onszelf en aan de daklozen verplicht elk jaar beter te doen, te leren uit de opmerkingen en feedback om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van het...

De oproep van Philippe Van Parijs tot burgerlijke ongehoorzaamheid door middel van een picknick op de Anspachlaan klinkt ons als muziek in de oren.

In december vorig jaar nog voerde Jong Groen actie op het Brouckèreplein. Onze boodschap: pleinen moeten opnieuw plein kunnen zijn, ontmoetings- en rustplekken, geen betonnen doorsteek tussen twee drukke lanen, gedomineerd door de wagen....

Pagina's