Actueel

Vlaams minister Vandeurzen stelt vandaag in VGC het nieuwe decreet kinderopvang voor. Groen grijpt die kans om voor Brussel op te roepen tot een gezamenlijk crècheplan van de gemeenschappen en het gewest. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): “Momenteel is er amper overleg tussen de overheden, een gezamenlijk plan moet de krachten beter bundelen. Daarin moet onvoorwaardelijk...

De commissie Huisvesting van het Brussels parlement stemde vandaag (6 nov 2012) een ordonnantie die de regering toelaat de jaargegevens voor water- of elektriciteitsverbruik voor alle gebouwen in het Brussels gewest op te vragen aan Hydrobru en Sibelga en op die manier leegstand sneller te detecteren. Elke van den Brandt: "Er zijn in het Brussels gewest een paar onaanvaardbare paradoxen. De...

De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt is voor de Brusselse regering een belangrijke prioriteit. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen, is blij dat de invoering van de praktijktest dichterbij komt.

Dat discriminatie op de arbeidsmarkt een harde dagelijkse realiteit is, hoeft geen betoog. Moeten beseffen dat je minder kans...

Gisteren besliste het parlement van de Franse gemeenschap om naar het grondwettelijk hof te trekken om de nieuwe voorrangsregels in de Nederlandstalige crèches aan te vechten. Groen betreurt dat er een zoveelste juridische zaak komt tussen de twee gemeenschappen. Elke Van den Brandt (Brussels Parlementslid, Groen): “Het lijkt wel alsof de gemeenschappen elkaar alleen maar ontmoeten in de...

De omvorming van leegstaande en
verouderde kantoren tot betaalbare huisvesting komt in de concretiseringsfase. Tegelijkertijd
wordt reeds nagedacht over een tweede projectoproep, met aandacht voor de
creatie van woningen met sociaal oogmerk.

De 8 weerhouden projecten zijn
samen goed voor 450 nieuwe wooneenheden en een vermindering van de leegstand
met meer...

De winteropvang van daklozen is al een tijdje gesloten, maar de evaluatie ervan wordt vandaag besproken in de plenaire vergadering van het Brussels parlement. Elke Van den Brandt (Groen), initiatiefnemer van het debat: “We zijn het aan onszelf en aan de daklozen verplicht elk jaar beter te doen, te leren uit de opmerkingen en feedback om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van het...

De oproep van Philippe Van Parijs tot burgerlijke ongehoorzaamheid door middel van een picknick op de Anspachlaan klinkt ons als muziek in de oren.

In december vorig jaar nog voerde Jong Groen actie op het Brouckèreplein. Onze boodschap: pleinen moeten opnieuw plein kunnen zijn, ontmoetings- en rustplekken, geen betonnen doorsteek tussen twee drukke lanen, gedomineerd door de wagen....

Groene zuurstofactie tegen de verbreding van de Ring

Groen en Ecolo Jette trokken zondag 3 juni ten strijde tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring uit te breiden.

Hierdoor wordt het Laarbeekbos bedreigd. Het bos is geklasseerd als Natura 2000 gebied met heel wat opmerkelijke fauna en flora. Het fungeert bovendien als bufferzone tussen de ring en de...

Een colloquium over discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt brengt de vraag naar een slagkrachtige overheid naar voor. Hoewel het aantal formele klachten beperkt is, is er enorme discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt. De overheid mag zich niet langer verschuilen achter een beleid dat enkel sensibiliseert. We moeten durven controleren en sanctioneren. Aldus Elke Van den Brandt en Ahmed...

De begrotingsaanpassing van de VGC voorziet in extra middelen voor de wijkcentra. Twee van de vier wijkcentra krijgen in het kader van armoedestrijding 100.000 Euro, voor de andere 2 is er 60.000 Euro voorzien. Groen is tevreden: "Wijkcentra spelen een belangrijke rol in onze stad. Ze krijgen nu de garantie op middelen tot aan de opmaak van Stedenfonds 3 in 2014," aldus Elke Van den Brandt (...

Pagina's