Actueel

Nieuwe tijden doen nieuwe woonformules ontstaan. Het beleid moet hier tijdig op inspelen. Begin 2012 stemde het parlement, op initiatief van Groen parlementslid Elke Van den Brandt, een resolutie om cohousingprojecten te faciliteren. Vandaag antwoordt staatssecretaris Doulkeridis dat hij het concept opneemt in de nieuwe Brusselse huisvestingscode.

 Wie kiest voor...

Een sterk Brussel is geen bedreiging voor Vlaanderen, maar een opportuniteit. In een sterk Brussel is het aangenamer wonen, werken, wandelen en winkelen. Zolang we Brussel als een kind onder hoederecht behandelen, kan het die rol niet opnemen. We moeten Brussel en zijn meer dan een miljoen Brusselaars de ruimte bieden om volwassen te worden en voor zichzelf te zorgen.

N-VA-voorzitter...

In de Verheydestraat in Anderlecht komt de eerste Community Land Trust. Een CLT is een formule waarbij woningen met een subsidie verkocht worden, maar wanneer de eigenaar de woning na enkele jaren terug verkoopt, is  de winst niet voor de eigenaar. De meerwaarde wordt grotendeels gerecupereerd en geherinvesteerd in de volgende eigenaar.  Elke Van den Brandt “Zo wordt een subsidie van...

Voorzitter Wouter Van Besien (Groen) draagt Brussels parlementslid Elke Van den Brandt voor als nieuwe ondervoorzitter: “Elke is een sociaal bewogen politica. Samen met haar wil ik ervoor zorgen dat Groen opnieuw als winnaar uit de bus komt bij de moeder aller verkiezingen in 2014. Wij gaan het groene profiel op sociaal en economisch vlak heel scherp stellen. Alleen met groenen in...

Na de Brusselse regering gaat nu ook e federale regering  anoniem solliciteren mogelijk maken. Hiermee wil ze de toegang tot de arbeidmarkt vergemakkelijken voor vrouwen, ouderen, etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap.

Voor de Brusselse regering is de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt al langer een belangrijke prioriteit. Zo hebben we ook proefproject...

Vorige week werd er in de Raad van de VGC de beleidsbrief Brussel van Vlaams minister bevoegd voor Brussel, Pascal Smet, besproken. Minister Smet beschikt over heel wat hefnomen om beleid in en met Brussel te voeren en daarom beschouwt Groen hem een bondgenoot van Brussel. Groen is er echter niet van overtuigd dat de Vlaamse Gemeenschap zich naar Brussel toe opstelt als de “positieve en...

Brusselse Groenen goed voor 20 gemeenteraadsleden

Groen in het Brussels Gewest verdubbelt bijna haar aantal gemeenteraadsleden. In haast alle gemeenten gaat Ecolo-Groen vooruit. Groen telt nu 20 gemeenteraadsleden verspreid over het Gewest, dat zijn er 10 meer dan in 2006. Daarenboven zal Ecolo-Groen in Watermaal-Bosvoorde de...

Op 16 juli legde Elke haar eed af in het Brusselse Parlement. Ze volgt er Bruno De Lille op die staatssecretaris werd. Ze zal zich toeleggen op dossiers rond onderwijs, gelijke kansen, economie en onderzoek.

 Elke zetelt in de volgende commissies:

  • Voorzitter van de Commissie Sociale Zaken in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie
  • Commissie...

Vlaams minister Vandeurzen stelt vandaag in VGC het nieuwe decreet kinderopvang voor. Groen grijpt die kans om voor Brussel op te roepen tot een gezamenlijk crècheplan van de gemeenschappen en het gewest. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): “Momenteel is er amper overleg tussen de overheden, een gezamenlijk plan moet de krachten beter bundelen. Daarin moet onvoorwaardelijk...

De commissie Huisvesting van het Brussels parlement stemde vandaag (6 nov 2012) een ordonnantie die de regering toelaat de jaargegevens voor water- of elektriciteitsverbruik voor alle gebouwen in het Brussels gewest op te vragen aan Hydrobru en Sibelga en op die manier leegstand sneller te detecteren. Elke van den Brandt: "Er zijn in het Brussels gewest een paar onaanvaardbare paradoxen. De...

Pagina's