Actueel

Elk jaar organiseert de Brusselse Groen-fractie een studie-uitstap om inspirerende practices in binnen- en buitenland te ontdekken. Op zondag 20 en maandag 21 mei ging de trip naar Duitsland en Frankrijk. Het werd een bijzonder interessante tweedaagse, om meer dan één reden...

 

Op een grijze eerste pinksterdag verzamelen verkozenen,...

De Brussels ecologisten organiseerden vandaag in het Brussels parlement een colloquium over interculturele ouderenzorg. Brussel heeft vandaag een relatief jonge bevolking, maar het aantal ouderen zal in de toekomst serieus toenemen, vooral het aantal allochtone ouderen. Tegen 2020 is meer dan een derde van niet-Belgische afkomst. Uit het onderzoek blijkt niet alleen de nood aan...

Met de 18de editie wordt de Gay Pride volwassen, een feest dat Groen niet wil missen. Ondervoorzitter Elke Van den Brandt, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille en kamerlid Kristof Calvo stappen zaterdag feestend mee rond de praalwagen van Groen en Ecolo, samen met een forse delegatie groenen. Van den Brandt: “De Pride is een geweldig feest en eigenlijk zou het ook...

Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen, wil dat er nog voor de zomer een concreet actieplan komt voor het Brussels onderwijs. Daarin moeten de Vlaamse en de Franse gemeenschap samen afspreken over de locatie en de financiering van extra scholen. Van den Brandt: “Alle gegevens hiervoor zijn voorhanden. Het is nu enkel een kwestie van politieke wil.”

...

De nood aan extra scholen is ondertussen een oud zeer. Extra scholen betekent ook extra leerkrachten. Ons Gewest kampt met een nijpend tekort aan leerkrachten. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen, “lesgeven in onze hoofdstad is geen eenvoudige opdracht en dus niet voor iedereen weggelegd. Het is een enorme uitdaging, maar wie hier zijn draai vindt, wil soms nooit...

In het Brussels Gewest is er redelijk wat groen. Helaas zijn deze groene ruimten geografisch zeer ongelijk verdeeld. Wie in het centrum of de kwetsbare wijken daar rond woont, heeft weinig groen in de buurt. Bovendien is de publieke ruimte vaak veel minder aangenaam dan zou kunnen.  Groen vraagt, door een Guerrilla Gardeningactie, de aandacht voor dit probleem.

...

De Groen fractie in het Brussels Parlement zoekt een voltijdse parlementair medewerker.

Inhoudelijk verwachten we vooral deskundigheid op het vlak van economie, diversiteit, onderwijs of welzijn. Verder hebben we een vlotte pen nodig voor het opstellen van persberichten en vanzelfsprekend een zeer goede kennis van het Frans.

Kandidaten moeten beschikken over een goede kennis van...

Het is een rare paradox: de technologie staat verder dan ooit, maar wie zich nieuw elektrisch of elektronisch materiaal aanschaft, weet eigenlijk al op voorhand dat de nieuw aangeschafte goederen maar half zo lang zullen meegaan als de vorige versie. Dit ‘ingebouwd verval’ –jawel, er is zelfs een woord voor- is een wezenlijk onderdeel van onze consumptiemaatschappij. Gelukkig maken...

In de plenaire vergadering van de Raad van de VGC van 29 maart interpelleerde raadslid Elke Van den Brandt (Groen) bevoegd collegelid Grouwels over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector en de initiatieven die zij genomen heeft om haar Vlaamse collega te overtuigen van de Brusselse specificiteit.  

Het ontwerpdecreet van Vlaams minister Geert Bourgeois stelt een...

Vandaag raakte bekend dat 611 mensen taaltesten laten afnemen om zo hun kinderen binnen de voorrangsgroep “Nederlandstalige” te kunnen inschrijven. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid (Groen): “Enkel kinderen die tot de voorrangsgroepen behoren, maken nog een kans om zich in te schrijven in een Nederlandstalige school. En zelfs binnen de voorrangsgroepen komt niet iedereen aan de beurt...

Pagina's