Actueel

Vandaag werkt Hazel (17) voor een dagje op de groene fractie in kader van Zuiddag. Deze organisatie stimuleert jongeren wereldwijd om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Onder de slogan Work for Change gaan Vlaamse en Brusselse scholieren jaarlijks tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.  Een kort interview...

Vandaag staat de beleidsverklaring van de gewestregering op de agenda van het Brussels Parlement. Een ambitieuze beleidsverklaring, geïnspireerd op twee seminaries, in Oostende en Luik, waar de regering de tijd genomen heeft om knopen door te hakken in grote dossiers.  Zoals de creatie van bijna 7.000 nieuwe publieke woningen of het natuurplan. Deze beslissingen vormen, samen met het Duurzaam...

Op woensdag 25 september organiseerden Ecolo en Groen een colloquium over de impact van de staatshervorming op het beleid sociale zaken en gezondheid. De 6de staatshervorming betekent de overdracht van belangrijke bevoegdheden inzake hulp aan personen en gezondheid.

 

Er komen immers een pak bevoegdheden over van de federale overheid: de erkenningsnormen voor ziekenhuizen,...

De 6de staatshervorming betekent de overdracht van belangrijke bevoegdheden inzake hulp aan personen en gezondheid. Volgende bevoegdheden komen over van de federale overheid: de erkenningsnormen voor ziekenhuizen, rusthuizen en dagcentra, de investeringen in infrastructuur en grote medische apparatuur, het Impulseo-fonds, de diensten voor geïntegreerde thuiszorg, de platforms geestelijke...

Het nieuwe schooljaar gaat terug van start en zoals te verwachten betekent dit ook noodkreten over plaatsgebrek. De noodzaak voor een masterplan scholenbouw, in samenspraak tussen de twee gemeenschappen, is meer dan ooit duidelijk. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): “Het is onvoorstelbaar dat er nog altijd geen masterplan op tafel licht waarbij beide overheden...

Vlaanderen moet meer investeren in de Brusselse jeugd. Met die oproep verwarmde de Vlaamse schepen van Brussel Ans Persoons de Vlaamse feestdag. Met haar toespraak stak ze bovendien haar nek uit want het is o.a. haar partijgenoot Pascal Smet die bevoegd is in de Vlaamse regering voor jeugd en onderwijs die eerder al zijn voet voor de nodige investeringen stak. Haar gedurfde uitspraken...

Vandaag stemt de plenaire vergadering van het Brussels parlement een vernieuwde huisvestingscode die beter aangepast is aan het werk op het terrein en daardoor een krachtiger optreden tegen ongezonde en leegstaande woningen mogelijk maakt. De nieuwe huisvestingscode speelt ook in op innovatieve formules zoals cohousing en community land trust. Een serieuze stap voorwaarts....

Het Brussels Gewest lanceerde vorig jaar een proefproject rond de praktijktest. De testfase is achter de rug en het gewest wil dit verder zetten. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen) juicht dit toe: 'Discriminatie is een ernstig probleem op de Brusselse arbeidsmarkt, we moeten dit durven controleren en de praktijktest blijkt daar een goed middel voor'.

De resultaten...

Elk jaar organiseert de Brusselse Groen-fractie een studie-uitstap om inspirerende practices in binnen- en buitenland te ontdekken. Op zondag 20 en maandag 21 mei ging de trip naar Duitsland en Frankrijk. Het werd een bijzonder interessante tweedaagse, om meer dan één reden...

 

Op een grijze eerste pinksterdag verzamelen verkozenen,...

De Brussels ecologisten organiseerden vandaag in het Brussels parlement een colloquium over interculturele ouderenzorg. Brussel heeft vandaag een relatief jonge bevolking, maar het aantal ouderen zal in de toekomst serieus toenemen, vooral het aantal allochtone ouderen. Tegen 2020 is meer dan een derde van niet-Belgische afkomst. Uit het onderzoek blijkt niet alleen de nood aan...

Pagina's