Actueel

Zonet presenteerde de zorginspectie hun verslag over "vrijheidsberovende maatregelen" in de kinderpsychiatrie. De conclusies zijn bedroevend: nog al te vaak worden kinderen en jongeren in crisissituaties vastgebonden en opgesloten. De internationale afspraak is dat vrijheidsberovende maatregelen enkel uitzonderlijk kunnen, en dat dit altijd zo min mogelijk, zo kort mogelijk en in veilige...

Vandaag blijkt uit een studie van de Vrouwenraad dat slechts 1 op 20 mantelzorgers financiële steun krijgt van de gemeente. De redenen volgens het onderzoek? Het systeem is te ingewikkeld, te arbitrair en te onbekend. Volgens Groen moet mantelzorg op alle niveaus beter ondersteund worden. Federaal Parlementslid en mantelzorgexpert Anne Dedry: "alle niveaus moeten hun rol opnemen, zo moet de...

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne...

Vlaams parlementslid voor Groen Elke Van den Brandt vindt stemrecht op 16 jaar wel een goed voorstel, en ziet niet in waarom dat gekoppeld zou moeten worden aan een koppeling met het strafrecht.​ 
De Vlaamse jeugdraad voert momenteel campagne voor stemrecht vanaf 16 jaar. Een stevige, terechte campagne, die Groen voluit steunt. De N-VA verwerpt het voorstel met een merkwaardig...

In het Vlaams Parlement pleitte Elke Van den Brandt (Groen) ervoor om een einde te maken aan de wachtlijsten voor ondersteuning van kinderen met een handicap: "Met de 8 miljoen die de minister nu vrijmaakt kan hij maar één op vijf kinderen van de wachtlijst halen. Terwijl het financieel mogelijk is om àlle kinderen de ondersteuning te geven die ze verdienen."

 

 

...

Minister Vandeurzen,

Het wordt onderschat, maar u bent een man met humor. Dit jaar gaf u een interview op een hometrainer (een minister komt soms in vreemde situaties). U begon met een kwinkslag: “veel trappen, weinig vooruitgaan, dat ken ik van de politiek”. Het ijs was gebroken, gelach in de zaal.

Maar, die uitspraak bleef knagen. Want, ze vat uw beleid angstaanjagend...

Groen organiseerde afgelopen najaar Zorgroadshows doorheen Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze avonden werden lokale welzijnsorganisaties voorgesteld en konden aanwezigen hun dromen over een zorgzame samenleving met ons delen. De duurzame en creatieve voorstellen die naar boven kwamen, vormen een bron aan inspiratie voor ons.

Over het algemeen werd duidelijk dat de aanwezigen zich...

“De Armoedetoets op het nieuwe kinderbijslag-systeem bevestigt wat iedereen voorspelde: het nieuwe systeem zal amper wegen op de kinderarmoede. Minister Jo Vandeurzen moet nu eindelijk de moed hebben om dit nieuwe systeem fundamenteel bij te sturen”, roepen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) vrijdag op.

“Zeven maanden geleden verklaarde Jo...

Tijdens de terreurdreiging in november werden de Brusselse scholen twee dagen gesloten. Aangezien dit een zeer verregaande maatregel is, die een zware impact heeft gehad op kinderen, ouders, leerkrachten en scholen, is een goede evaluatie over de gang van zaken nodig. Groen Parlementslid Elke van den Brandt ondervraagde Vlaams Minister voor onderwijs Hilde Crevits hierover vandaag donderdag...

"Kinderbijslag is een recht van het kind. Het Open VLD-voorstel om de kinderbijslag voorwaardelijk te maken zal leiden tot meer kinderen in armoede”, reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

“12 procent van de kinderen groeien vandaag al op in armoede. Groen is het uiteraard eens dat ouders hun kinderen zich moeten inschrijven in het onderwijs en dat iedereen Nederlands...

Pagina's