Actueel

Hoe mooi de principes die je in de wet verankert ook zijn, als je geen plaats hebt voor jongeren in nood, faalt ieder systeem Jongeren die heel zware feiten plegen, worden gewoon weer vrij gelaten. Niet omdat de rechter hen geen sanctie wil opleggen, maar omdat er geen plaats is in de gesloten instelling in Everberg. De verhalen van deze week uit Antwerpen en Blankenberge zijn, helaas, geen...

Onze thuisverplegers en thuiszorg rijdt jaarlijks zo'n 200 miljoen kilometer per jaar. De tijd die ze in de auto spenderen, kunnen ze niet bij hun patiënten doorbrengen. Bovendien neemt het aantal uren thuiszorg per oudere af. Dat laatste blijkt uit nieuwe cijfers die Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt opvroeg bij bevoegd minister Jo Vandeurzen. "Het aantal uren per patiënt daalt...

In maart dit jaar communiceerde het Agentschap Jongerenwelzijn dat er vanaf oktober 2017 twee leefgroepen voor meisjes georganiseerd zouden worden op de campus van gemeenschapsinstelling De Markt in Mol. Die extra capaciteit voor meisjes zou er komen door een interne verschuiving en door de omvorming van plaatsen voor jongens naar plaatsen voor meisjes. In Mol worden 18 jongens plaatsen nu...

Het aantal Brusselaars dat aangesloten is bij de Vlaamse Zorgverzekering is opnieuw gedaald, een trend die zich al 10 jaar doorzet. “Nu in Vlaanderen de Vlaamse Sociale Bescherming uitgebouwd wordt, dreigen een hoop Brusselaars de steun waar ze recht op hebben te mislopen. Er is nood aan betere mislopen tussen Vlaanderen en Brussel. Personen met een handicap mogen hun...

Op 22 december nam de Vlaamse Regering definitief het decreet met het oog op het hervormen van de kinderbijslag aan. Er gebeurden nog enkele kleine aanpassingen op basis van de input van de adviesorganen en het advies van de Raad van State, maar het systeem zoals vooropgesteld in de conceptnota wordt vrijwel volledig behouden. Nochtans maakte de Raad van State heel fundamentele opmerkingen....

Groen is niet te spreken over de oplopende rusthuisfactuur. Groen-parlementslid Elke Van den Brandt reageert verontwaardigd op de rusthuisbarometer van de Socialistische Mutualiteiten. "Dat goede zorg geld kost, is logisch. Maar op dit moment zijn de kosten onaanvaardbaar hoog. De factuur voor het rusthuis moet omlaag en de kwaliteit omhoog", aldus Van den Brandt.

Volgens Groen...

Het voorstel van het ACV om kinderopvang tot 3 jaar gratis te maken, kan op bijval rekenen van Groen. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt: “Het is vast en zeker een prikkelend idee, dat de moeite loont om verder te bestuderen. Kinderopvang is een basisvoorziening waartoe iedereen toegang zou moeten hebben. Op dit moment kost kinderopvang veel te veel. Deze regering verhoogde het laagste...

Zonet presenteerde de zorginspectie hun verslag over "vrijheidsberovende maatregelen" in de kinderpsychiatrie. De conclusies zijn bedroevend: nog al te vaak worden kinderen en jongeren in crisissituaties vastgebonden en opgesloten. De internationale afspraak is dat vrijheidsberovende maatregelen enkel uitzonderlijk kunnen, en dat dit altijd zo min mogelijk, zo kort mogelijk en in veilige...

Vandaag blijkt uit een studie van de Vrouwenraad dat slechts 1 op 20 mantelzorgers financiële steun krijgt van de gemeente. De redenen volgens het onderzoek? Het systeem is te ingewikkeld, te arbitrair en te onbekend. Volgens Groen moet mantelzorg op alle niveaus beter ondersteund worden. Federaal Parlementslid en mantelzorgexpert Anne Dedry: "alle niveaus moeten hun rol opnemen, zo moet de...

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne...

Pagina's